Stanowisko ZR z 19.11.2012r

w sprawie likwidowania Delegatury IPN w Koszalinie

Zarząd Regionu Koszalińskiego?Pobrzeże? NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań zmierzających do likwidacji Delegatury IPN w Koszalinie. Od dłuższego czasu obserwujemy sukcesywne ograniczanie działalności koszalińskiej placówki IPN. Liczbę pracowników zmniejszono do jednej trzeciej ? zatrudnienie z dziewięciu pracowników zredukowano do trzech osób. Dowiadujemy się również, że już zapadły decyzje o rychłym przekazaniu budynku Delegatury dla potrzeb sądu. Są to ewidentne  oznaki podjętych działań zmierzających do likwidacji. Czujemy się zobowiązani do zabrania głosu w tej sprawie, stojąc na straży dziedzictwa „Solidarności?, wielkiego ruchu, który jak żaden inny ma i obowiązek upominania się o prawdę historyczną.
W przypadku zlikwidowania koszalińskiej delegatury IPN istnieje niebezpieczeństwo zahamowania prowadzonych tutaj badań oraz działalności śledczej, edukacyjnej i wydawniczej. Działania takie doprowadzą do zacierania narodowej przeszłości, co uważamy za jednoznacznie szkodliwe. Pogorszy się radykalnie dostępność mieszkańców naszego regionu do pracowników  IPN. Ludzie starsi, w tym kombatanci, nie dojadą do odległego Szczecina, nie dojadą tam również ludzie ubodzy, których w naszym regionie jest ogromna liczba. Najbardziej jednak ucierpi działalność edukacyjna, która nabiera szczególnego znaczenia      w obecnej dobie braku odpowiednich autorytetów moralnych, odchodzenia od właściwych postaw patriotycznych, a czasami wręcz negowania idei związanych z walką minionych pokoleń o wolną i niepodległą Polskę. Likwidacja koszalińskiej delegatury pozbawiłaby praktycznie nasze miasto i cały tej niezwykle ważnej działalności. Podjęcia takiej decyzji nie usprawiedliwiają nawet względy ekonomiczne, gdyż koszty związane z dojazdami pracowników ze Szczecina przewyższyłyby wysokość wydatków obecnie ponoszonych na działalność koszalińskiej placówki.

Ponieważ nie ma racjonalnych przesłanek, które mogłyby przemawiać za likwidacją Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Koszalinie, Zarząd Regionu Koszalińskiego ?Pobrzeże? NSZZ ?Solidarność?, wyrażając stanowczy protest, apeluje jednocześnie do władz IPN o odstąpienie od zamiaru likwidacji Delegatury IPN w Koszalinie.

Stanowisko ZR z poparciem senatorów i posłów

Stanowisko P.O. w Koszalinie w sprawie IPN

Powiązane wpisy