Wybory

Ordynacja wyborcza i Uchwała KK 18_17

Statut NSZZ „Solidarność”

Warunki pełnienia funkcji związkowych zawarte w §47 Statutu NSZZ „Solidarność”

UCHWAŁA KK nr 5/17 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2018-2022

UCHWAŁA nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach Związku, zmieniona Uchwałą nr 6 XXI KZD, Uchwałą nr 3 XXIII KZD, Uchwałą nr 4 XXIII KZD i Uchwałą nr 3 XXVIII KZD (tekst jednolity)

UCHWAŁA KK nr 11/2013 ws. regulaminu działania komisji wyborczych

UCHWAŁA KK nr 11/09 ws. ankiet osobowych kandydatów/czlonków władz Związku, zm. Uchwałą KK nr 14/13

UCHWAŁA KK nr 21/06 ws. przyczyn utraty mandatu delegata lub członka we władzach Związku

UCHWAŁA KK nr 23/04 ws. ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskiem w zakładzie pracy, administracji państwowej i samorządowej, w organizacji politycznej oraz łączenia funkcji we władzach związkowych, zmieniona Uchwałami KK nr  10/07 oraz 10/13.pdf

 

UCHWAŁA NR 669/10/17

ZARZĄDU REGIONU KOSZALIŃSKIEGO „POBRZEŻE” NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

W sprawie powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

 

  1. Zarząd Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” działając na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” powołuje na kadencję 2018-2022 Regionalną Komisję Wyborczą w składzie:

 

Magdalena Lebiedź – przewodnicząca

Adam Ratyński

Witold Jakimowicz

Wiesław Królikowski

Ryszard Jancelewicz

Joanna Smolak

Andrzej Smolak

 

  1. Zadania i kompetencje Regionalnej Komisji Wyborczej określa Ordynacja Wyborcza NSZZ „Solidarność”.
  2. Traci moc Uchwała Zarządu Regionu nr 638/10/15

 

 

dnia 31 sierpień 2017 rok

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 670/11/17

ZARZĄDU REGIONU KOSZALIŃSKIEGO „POBRZEŻE” NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

 

Zarząd Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” określa klucz wyborczy na Delegata Walnego Zjazdu Zarządu Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” w kadencji 2018-2022:

 

  1. 1 mandat delegata na WZDR przypada na każde rozpoczynające się 50 członków Związku w okręgu wyborczym
  2. minimalna wielkość okręgu wyborczego nie może być mniejsza niż 30 członków Związku
  3. 1 mandat elektora przypada na każde rozpoczynające się 5 członków Związku

 

31 sierpień 2017 rok

Nie ma tagów dla tego wpisu.

Powiązane wpisy