Przypomnienie o obowiązku aktualizacji danych o stanie związku

Przypominamy, iż zgodnie z art.25.2 ust. 2 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Organizacje Zakładowe (Międzyzakładowe) zobowiązane są do przedstawienia pracodawcy informacji o liczbie członków (według stanu na dzień 30 czerwca) w terminie do 10 lipca 2022 r
Jednocześnie informujemy, iż na podstawie Uchwały nr 14/10 ws. aktualizacji danych o stanie Związku, Organizacja ma obowiązek przekazać Zarządowi Regionu wypełniony kwestionariusz informacyjny w terminie do 15 lipca 2022 r.
Kwestionariusze można przesyłać drogą elektroniczną do Zarządu Regionu.
 

Powiązane wpisy