Dokumenty przyjęte na XXX KZD

Apel_nr_1_XXX_KZD – ws. uwolnienia liderów i członków Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP)

Apel_nr_2_XXX_KZD – ws. wspierania działań podejmowanych przez Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty

Apel_nr_3_XXX_KZD – ws. poprawy sytuacji finansowej pracowników uczelni oraz instytucji naukowych i badawczych

Posłanie_XXX_KZD

Stanowisko_nr_1_XXX_KZD – ws. wezwania Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do podjęcia dialogu i rozwiązania napiętej sytuacji w przedsiębiorstwie

Stanowisko_nr_2_XXX_KZD – ws. podjęcia inicjatywy w zakresie zmiany Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Uchwała_nr_1_XXX_KZD – ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”

Uchwała_nr_2_XXX_KZD – ws. zmiany § 6 Statutu NSZZ „Solidarność”

Uchwała_nr_3_XXX_KZD – ws. zmiany § 7 Statutu NSZZ „Solidarność”

Uchwała_nr_4_XXX_KZD – ws. zmiany § 7 pkt 1 Statutu NSZZ „Solidarność”

Uchwała_nr_5_XXX_KZD – ws. zmian w §13 Statutu NSZZ „Solidarność”

Uchwała_nr_6_XXX_KZD – ws. zmiany § 19 Statutu NSZZ „Solidarność”

Uchwała_nr_7_XXX_KZD – ws. zmiany § 22 Statutu NSZZ „Solidarność”

Uchwała_nr_8_XXX_KZD – ws. zmiany § 32 Statutu NSZZ „Solidarność”

Uchwała_nr_9_XXX_KZD – ws. zmiany § 60 Statutu NSZZ „Solidarność”

Uchwała_nr_10_XXX_KZD – ws. zmiany § 88 Statutu NSZZ „Solidarność”

Uchwała_nr_11_XXX_KZD – ws. zmian w Uchwale nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach Związku

Uchwała_nr_12_XXX_KZD – ws. zmian w § 1 ust. 1 pkt 1 ppkt b/ Uchwały Nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku

Uchwała_nr_13_XXX_KZD – ws. zmian w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku

Uchwała_nr_14_XXX_KZD – ws. zmian w § 1 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku

Uchwała_nr_15_XXX_KZD – ws. zmian w § 3 ust. 1 pkt 2 ppkt a) Uchwały Nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku

Uchwała_nr_16_XXX_KZD – ws. zmian w § 6 Uchwały Nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku

Uchwała_nr_17_XXX_KZD – ws. zmiany Uchwały nr 2 XIX KZD

Uchwała_nr_18_XXX_KZD – ws. upoważnienia Komisji Krajowej do określenia minimalnej liczby członków organizacji

Uchwała_nr_19_XXX_KZD – ws. zmiany w § 2 ust. 3 Uchwały Nr 18 XXVI KZD ws. przyznawania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” oraz tytułu Honorowy Członek Związku

Uchwała_nr_20_XXX_KZD – ws. zmiany w § 6 Uchwały Nr18 XXVI KZD ws. przyznawania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” oraz tytułu Honorowy Członek Związku

Uchwała_nr_21_XXX_KZD – ws. zmiany Uchwały nr 16 XXVI KZD ws. zasad funkcjonowania Krajowego Funduszu Strajkowego i regionalnych funduszy strajkowych

Uchwała_nr_22_XXX_KZD – ws. zmian w Uchwale 7 XIX KZD

Uchwała_nr_23_XXX_KZD – ws. wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 7 XVII KZD

Uchwała_nr_24_XXX_KZD – ws. upoważnienia Komisji Krajowej do przygotowania i przyjęcia Uchwały ws. szczegółowych zasad postępowania w przypadku wyrejestrowania danej jednostki organizacyjnej Związku

Uchwała_nr_25_XXX_KZD – ws. zmian formalno – redakcyjnych

Powiązane wpisy