Komunikat Zarządu Regionu

KOMUNIKAT ZARZĄDU REGIONU KOSZALIŃSKIEGO „POBRZEŻE” NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Z DNIA 22 MARCA 2022 ROKU

 

Zarząd Regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” postanowił, zgodnie z uchwałą ZR nr 754/1/2022 z dnia 11.03.2022r., nie organizować w roku 2022 kolejnej edycji „ Uliczny Solidarności w Kołobrzegu”, a środki dotąd zgromadzone na ten cel w wysokości 10.000 zł. przekazać na specjalne konto bankowe Komisji Krajowej NSZZ -„ z Ukrainą”.

Jednym z celów organizacji Biegu Solidarności w Kołobrzegu jest promowanie pozytywnych przemian, które dokonały się w Polsce i Europie dzięki ideom, które legły u podstaw powstania i funkcjonowania NSZZ „Solidarność”.

Wrogie działa rosyjskiego agresora zagrzmiały, ziemia ukraińska jęknęła, matki i dzieci zapłakały. Europa, po raz kolejny, stanęła u progu kataklizmu wywołanego przez Rosję, setki lat agresywną i okrutną w traktowaniu człowieka, pogwałcaniu jego podstawowych praw. Miejsc kaźni na rosyjskiej ziemi jest bez liku, tych znanych, jak również tych przemilczanych. Usprawiedliwianie, czy też szukanie uzasadnienia przyczyn bestialskich zbrodni, w szczególności na ludności cywilnej Ukrainy, jakich dokonało i wciąż to czyni państwo Rosja rękami swoich obywateli, niesie swoje konsekwencje w niekonsekwencji współczesnej cywilizacji. Szczególnie Polacy, ofiary i świadkowie rosyjskich wywózek, wiedzą jak barbarzyńska i nieludzka jest natura Sowietów.

Dziś, gdy trwa na Ukrainie wojna o wolność i suwerenność tego Narodu, wszystkie możliwe siły i środki powinny być spożytkowane na Ukrainie poprzez łagodzenie skutków brutalności rosyjskiego agresora.

NSZZ „Solidarność”, w swoich czynach i przekonaniach, zawsze stało, stoi i stać będzie po stronie wolności, suwerenności i praw do samostanowienia państw i narodów.

 

Za Zarząd Regionu Koszalińskiego
„Pobrzeże” NSZZ „Solidarność”
Przewodniczący
Wiesław Królikowski

Powiązane wpisy