Komisja Krajowa w Spale

Posiedzenie rozpoczęła modlitwa, również w intencji ofiar barbarzyńskiej inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę. Następnie członkowie Komisji Krajowej wykonali zdjęcie z flagami Ukrainy. Znaczna część posiedzenia została poświęcona sytuacji na Ukrainie. Specjalnymi gośćmi posiedzenia byli członkowie rodziny błogosławionego Jerzego Popiełuszki.
W trakcie posiedzenia przedstawiono m.in. informacje odnośnie budowy Domu Pamięci im. ks. Jerzego Popiełuszki, sprawozdanie Krajowego Koordynatora Straży przy grobie błogosławionego męczennika ks. Jerzego Popiełuszki, informacje z prac Prezydium KK, zespołów KK, informacje z prac RDS, ROP, podjęte zostanły uchwały ws. składu Krajowej Komisji Wyborczej na kadencję 2023–2028, ws. zmiany uchwały nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku, informacja ws. Uchwały nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku, ws. zmiany przewodniczącego Kapituły Tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” i Honorowy Członek NSZZ „Solidarność”, ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2023–2028, ws. przyjęcia wykonania budżetu KK za 2021 r., ws. przyjęcia preliminarza budżetu KK na 2022 r. Przedstawione zostanły również informacje z prac sekretariatów branżowych i regionów.

Powiązane wpisy