Rozmowy w oświacie

Rozmowy toczyły się pod patronatem Prezydenta RP, którego reprezentowała Sekretarz Stanu pani Bogna Janke oraz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” reprezentowanej przez zastępcę przewodniczącego Bogdana Kubiaka. Przewodniczący Ryszard Proksa, wiceprzewodniczący Zbigniew Świerczek, Jerzy Ewertowski, Agata Łyko i Jarosław Lange rozmawiali z przedstawicielami MEiN z ministrem Przemysławem Czarnkiem i wiceministrem Dariuszem Piontkowskim na czele. Każda ze stron przedstawiła i uargumentowała swoje stanowisko dotyczące realizacji VI. Punktu Porozumienia z 2019 r. KSOiW oczekuje od ministerstwa przedłożenia konkretnej propozycji powiązania płacy nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej podczas kolejnego spotkania, które zapowiedziano na 30 listopada 2021 roku.

Źródło: tysol.pl

Powiązane wpisy