36. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Dnia 19 października 2020 roku w kościele pw. św. Kazimierza w Koszalinie o godzinie 18:00, Zarządu Regionu Koszalińskiego “” upamiętniła męczeńską śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki uczestnictwem w mszy świętej. Po mszy złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona “Solidarność”.

Powiązane wpisy