Więcej czasu na CIT8

Minister finansów wydłużył czas na złożenie zeznania podatkowego -8 za 2018 r. do 31 października 2019. Pierwotnie termin ten upływał z końcem marca. Komunikat w tej sprawie wydała Krajowa Solidarność.

Jak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 r. przedłużono do 31 października 2019 r. termin na złożenie zeznania -8 przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 23 marca 2019 r.

Oznacza to, że organizacje zakładowe spełniające następujące warunki:

– rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2017 i zakończył przed 1 lipca 2019 r.

– osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust 1 tej ustawy (dochody związków zawodowych przeznaczone na cele statutowe – z wyłączeniem działalności gospodarczej)

– nie wystawiających informacji dla członków będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (nie wystawiających PIT-11) 

mogą składać zeznanie -8 do 31 października 2019 r.

– czytamy w komunikacie KK „S”.

Źródło: .pl

Powiązane wpisy