MOP o wolnościach związkowych

Po raz pierwszy w Polsce dostępna jest publikacja MOP dotycząca wolności związkowych.
?Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy? to zbiór zasad zebranych na podstawie orzeczeń Komitetu Wolności Związkowej Międzynarodowej Organizacji Pracy. – Książka jest nie tylko źródłem informacji, czym jest lub nie jest strajk nielegalny, ale również można się na orzecznictwo w niej zawarte powoływać, na przykład w sądach pracy ? mówi Anna Wolańska, ekspert NSZZ ?Solidarności? w MOP.

Przegląd MOP wolność związkowa (pdf)

?Przegląd? to prawie 200 stron, na których znajdziemy zasady dotyczące praw związkowych, prawa do strajku, ochrony przed dyskryminacją związkową czy rokowań zbiorowych.

Po raz pierwszy, dzięki staraniom ?Solidarności? publikacja dostępna jest również w języku polskim. ?Tłumaczenia podjęliśmy się z myślą o udostępnieniu go jak najszerszej grupie osób, które w jakikolwiek sposób zajmują się, bądź interesują zagadnieniami związanymi z wolnością związkową. Jesteśmy przekonani, iż Przegląd okaże się nie tylko ciekawą lekturą, ale również przydatnym źródłem informacji i pomocą w pracy prowadzonej na rzecz wolności związkowej? ? czytamy we wstępie do publikacji.

Warto zwrócić uwagę, że ilekroć w tekście mówi się o pracowniku, należy rozumieć przez to nie tylko osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę ale także zatrudnieni na podstawie umów prawa cywilnego czy samozatrudnieni.

Komitet Wolności Związkowej MOP wydaje decyzje i zasady na podstawie skarg wnoszonych przez organizacje pracowników lub pracodawców. Poprzednia edycja ?Przeglądu? miała miejsce 10 lat temu. Od tego czasu stosunki pracy bardzo się zmieniły. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Komitet musiał rozwiązywać kwestie jakimi się uprzednio nie zajmował i przyjąć sporą ilość nowych zasad, tak by móc zareagować w sposób właściwy, bezstronny i obiektywny na zarzuty zawarte w skargach wniesionych przez organizacje pracodawców i pracowników. Ma to swoje odzwierciedlenie w ?Przeglądzie?.

Dział Informacji

Powiązane wpisy